Ime i prezime Grad Početak članstva
1. Miroslav Luketić Karlovac 01/2010
2. Damir Prpić Karlovac 01/2010
3. Dražen Marić Karlovac 01/2010
4. Marko Mušnjak Karlovac 01/2010
5. Miroslav Mihalić Duga Resa 01/2010
6. Željko Ivošević Karlovac 03/2010
7. Vinko Šestan Karlovac 05/2010
8. Srđan Petrović Karlovac 05/2010
9. Mario Cvitak Karlovac 06/2010
10. Marija Matan Karlovac 06/2010
11. Boris Končar Karlovac 12/2010
12. Saša Krivokuća Karlovac 04/2011
13. Tomislav Kolić Karlovac 05/2011
14. Miroslav  Markolin Karlovac 05/2011
15. Marija Šeketa Draganac Duga Resa 06/2011
16. Darko Draganjac Duga Resa 07/2011
17. AnaMarija Rodak Karlovac 09/2011
18. Davor Brajdić Karlovac 09/2011
19. Ivan Volović Karlovac 01/2012
20. Dražen Vlaho Karlovac 03/2012
21. Ivan Juran Duga Resa 01/2013
22. Ivan Bosiljevac Karlovac 02/2013
23. Boris Mikuljan Zagreb 02/2013
24. Igor Marić Karlovac 05/2013
25. Milan Zatezalo Karlovac 05/2013
26. Jasminka Srebrenović Sesvete 03/2014
27. Darija Pecoja Karlovac 07/2014
28. Kristinka Vinković Karlovac 07/2014
29. Željko Grgec Karlovac 07/2014
30. Gregorz Jan Rodak Barilović 01/2015
31. Natalija Jakšić Zagreb 01/2015
32. Božidar Fajs Karlovac 01/2015
33. Mladen Mateša Duga Resa 04/2015
34. Matija Bartolac Karlovac 05/2015
35. Jadranko Jagodić Karlovac 05/2015
 36.  Danijel Andrijević Karlovac 07/2015
37. Branimir Božak Jastrebarsko 10/2015
38. Ivan Horvat Draganić 10/2015
39. Slobodan Zimonja Karlovac 11/2015
 40.  Zoran Zarić Ozalj 12/2015
41. Stella Kautero Draganić 04/2016
42. Maria Vrnoga Gregorio Karlovac 04/2016
43. Boris Cerovac Karlovac 05/2016
 44.  Ljubomir Šapić Karlovac 05/2016
45. Irena Božičević Karlovac 12/2016
46. Ivana Jakuš Karlovac 01/2017
47. Nikola Đikandić Karlovac 01/2017
48.  Nikola Petrović Karlovac 01/2017
49. Krešimir Bonetić Karlovac 05/2017
50. Bernardo Golub Karlovac 05/2017