Ime i prezime

Grad

Početak članstva

1.

Miroslav Luketić

Karlovac

01/2010

2.

Damir Prpić

Karlovac

01/2010

3.

Dražen Marić

Karlovac

01/2010

4.

Marko Mušnjak

Karlovac

01/2010

5.

Miroslav Mihalić

Duga Resa

01/2010

6.

Željko Ivošević

Karlovac

03/2010

7.

Vinko Šestan

Karlovac

05/2010

8.

Srđan Petrović

Karlovac

05/2010

9.

Mario Cvitak

Karlovac

06/2010

10.

Marija Matan

Karlovac

06/2010

11.

Boris Končar

Karlovac

12/2010

12.

Saša Krivokuća

Karlovac

04/2011

13.

Tomislav Kolić

Karlovac

05/2011

14.

Miroslav  Markolin

Karlovac

05/2011

15.

Marija Šeketa Draganac

Duga Resa

06/2011

16.

Darko Draganjac

Duga Resa

07/2011

17.

AnaMarija Rodak

Karlovac

09/2011

18.

Davor Brajdić

Karlovac

09/2011

19.

Ivan Volović

Karlovac

01/2012

20.

Dražen Vlaho

Karlovac

03/2012

21.

Ivan Juran

Duga Resa

01/2013

22.

Ivan Bosiljevac

Karlovac

02/2013

23.

Boris Mikuljan

Zagreb

02/2013

24.

Igor Marić

Karlovac

05/2013

25.

Milan Zatezalo

Karlovac

05/2013

26.

Jasminka Srebrenović

Sesvete

03/2014

27.

Darija Pecoja

Karlovac

07/2014

28.

Kristinka Vinković

Karlovac

07/2014

29.

Željko Grgec

Karlovac

07/2014

30.

Gregorz Jan Rodak

Barilović

01/2015

31.

Natalija Jakšić

Zagreb

01/2015

32.

Božidar Fajs

Karlovac

01/2015

33.

Mladen Mateša

Duga Resa

04/2015

34.

Matija Bartolac

Karlovac

05/2015

35.

Jadranko Jagodić

Karlovac

05/2015

36.

Danijel Andrijević

Karlovac

07/2015

37.

Branimir Božak

Jastrebarsko

10/2015

38.

Ivan Horvat

Draganić

10/2015

39.

Slobodan Zimonja

Karlovac

11/2015

40.

Zoran Zarić

Ozalj

12/2015

41.

Stella Kautero

Draganić

04/2016

42.

Maria Vrnoga Gregorio

Karlovac

04/2016

43.

Boris Cerovac

Karlovac

05/2016

44.

Ljubomir Šapić

Karlovac

05/2016

45.

Irena Božičević

Karlovac

12/2016

46.

Ivana Jakuš

Karlovac

01/2017

47.

Nikola Đikandić

Karlovac

01/2017

48.

Nikola Petrović

Karlovac

01/2017

49.

Krešimir Bonetić

Karlovac

05/2017

50.

Bernardo Golub

Karlovac

05/2017