Ime i prezime

Grad

Početak članstva

01. Miroslav Luketić Karlovac 01/2010
02. Damir Prpić Karlovac 01/2010
03. Dražen Marić Karlovac 01/2010
04. Marko Mušnjak Karlovac 01/2010
05. Željko Ivošević Karlovac 03/2010
06. Srđan Petrović Karlovac 05/2010
07. Boris Končar Karlovac 12/2010
08. Saša Krivokuća Karlovac 04/2011
09. Tomislav Kolić Karlovac 05/2011
10. Miroslav Markolin Karlovac 05/2011
11. Darko Draganjac Duga Resa 07/2011
12. Anamarija Rodak Karlovac 09/2011
13. Davor Brajdić Karlovac 09/2011
14. Ivan Volović Karlovac 01/2012
15. Katarina Seljan Karlovac 06/2012
16. Ivan Juran Duga Resa 01/2013
17. Milan Zatezalo Karlovac 05/2013
18. Igor Marić Karlovac 05/2013
19. Darija Pecoja  Karlovac 07/2014
20. Željko Grgec Zagreb 07/2014
21. Grzegorz Jan Rodak Karlovac 01/2015
22. Natalija Jakšić Karlovac 01/2015
23. Božidar Fajs Karlovac 01/2015
24. Mladen Mateša Duga Resa 04/2015
25. Matija Bartolac Karlovac 05/2015
26. Danijel Andrijević Karlovac 06/2015
27. Ivan Horvat Karlovac 10/2015
28. Zoran Zarić Ozalj 12/2015
29. Boris Cerovac Karlovac 05/2016
30. Ljubomir Šapić Karlovac 05/2016
31. Ivana Jakuš Karlovac 01/2017
32. Nikola Đikandić Karlovac 01/2017
33. Nikola Petrović Karlovac 12/2017
34. Krešimir Bonetić Karlovac 05/2017
35. Bernardo Golub Karlovac 06/2017
36. Branko Drakulić Karlovac 09/2018
37. Nada Cerovac Karlovac 12/2018
38. Boris Simić Karlovac 01/2019
39. Sven Prpić Karlovac 01/2019
40. Gajo Dojčinović Karlovac 10/2019
41. Janko Martinac Karlovac 12/2019
42. Tome Filipčić Karlovac 12/2019
43. Lovro Fišić Karlovac 07/2020
44. Juraj Filipčić Karlovac 11/2020
45. Ivana Kolić Karlovac 01/2021
46. Boris Brezović Karlovac 01/2021
 47. Mihaela Bos  Bednja 01/2021
 48. Ivan Milašinčić Jastrebarsko 06/2021
 49. Luka Vidmar Jastrebarsko 06/2021
 50.  Mario Protulipac Karlovac 08/2021
 51. Zoran Benić Karlovac 08/2021